Kom UIT de overleefstand

Je team pakt problemen niet op; ze worden almaar groter. Het lijkt wel of iedereen maar blijft doorrennen. Iedereen werkt langs elkaar heen. Er wordt gewacht tot er klachten komen, en dan wordt er geklaagd dat we alleen nog maar klachten hebben.

Als manager of coördinator in ouderenzorg zie je het gebeuren, maar ook jouw dag is volgepland.
Afspraken stapelen zich op. Klachten nemen toe en de kwaliteit van zorg neemt af.
Als dit nog langer duurt, lukt het echt niet om uit die rode cijfers te komen.
Steeds meer zorgmedewerkers melden zich in tranen en delen hun frustratie bij jou.
Het lijkt steeds meer JOUW probleem te worden. Onmacht en frustratie is het resultaat.
Herken je dit?

Was dit waar jij je voor in wilde zetten?
Ik denk dat je als manager andere idealen nastreeft.
Trouble shooting is mooi, maar zaken die juist voor een duurzame verandering kunnen gaan zorgen, zijn:

 • Zorgen voor de goede randvoorwaarden 
 • Ondersteuning bieden zodat je team zelfstandiger kan werken
 • De zorgprofessionals faciliteren het beste uit zichzelf te halen
 • En het beste voor de cliënten betekenen, samen met jouw team


Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg
Zo lang jij de brandjes blijft blussen, zoals ze op jouw pad komen, geef je 2 signalen af:

 • Jullie kunnen het echt niet zelf.
 • Ik zal het wel weer voor jullie oplossen.

 

Vicieuze cirkel
Jullie komen in een vicieuze cirkel terecht. De signalen worden steeds hardnekkiger gevoeld, daarmee gaan zorgprofessionals steeds meer twijfelen aan wat ze zelf kunnen. Jij gaat juist steeds meer problemen op jouw bordje krijgen. De oplossingen staan steeds verder van de zorgprofessionals af. Zij verliezen hun gevoel voor eigen regie. Grote kans dat het oplossingen zijn, die niet het onderliggende probleem oplossen. Zij zien jou dan als struikelblok: “de manager snapt ons echt niet”. Het lukt jou niet meer om afspraken na te komen. Met alles wat op jou afkomt, is de kans dat jij gaat ‘overleven’!

Doe eens bewust anders
Als je iets kunt beïnvloeden, is het jouw eigen gedrag.
Vanuit je eigen gedrag kun je kijken welke momenten voor jouw lange-termijn-visie helpend zijn.
Wat was jouw visie op de ondersteuning aan de cliënten?
Welk gedrag verwacht je dan van de zorgprofessionals uit jouw teams?
Het helpt om dit bij iedere vraag, bij ieder dilemma duidelijk te maken. 
Waarom doen we samen wat we doen? 
Als ik dit nu van jou overneem, draagt dit dan bij aan onze visie?

Kijk vooral als manager ook regelmatig kort terug op jouw eigen handelen. In begin zal het lijken alsof dit veel tijd kost. Maar door structureel kritisch te blijven in jouw eigen handelen, zal je merken dat het juist tijd oplevert. Een ander belangrijk voordeel is dat je de teamleden echt helpt zelfstandiger te worden, doordat je keer op keer de lange-termijn-afweging maakt. Zo krijgt je team meer eigen regie. Jij krijgt weer ruimte om je echte taken te doen.

Ik vernam recent van een verzorgende het volgende in afronding van teamontwikkeling.
“Er heerst nu zoveel meer rust in ons team. En dat terwijl we de vakantieperiode net hebben gehad en 1,5 fte tekort komen!” (aldus de verzorgenden van een verpleeghuis)

Creëer ruimte voor elkaar
Op het moment dat je ruimte creëert voor een echte ontmoeting, zowel voor teamleden onderling als met jou als manager, ga je merken dat dit helpt. Ruimte is niet een wekelijks ‘klaaguurtje’. Ruimte is wel elkaar ontmoeten en horen van de zorgprofessional(s) wat er toe doet. Plezier hebben samen. Elkaar echt horen en waarderen als medemens.

Doe waar jij goed in bent
Naast ruimte creëren is het van belang te doen waar jij goed in bent. Doorbreek de cirkel van jullie patroon. Zo kun je ook de zorgprofessionals helpen te doen waar zij vooral goed in zijn.

Van een manager of coördinator mag je verwachten dat deze:

 • Jouw visie duidelijk kan verwoorden in de praktijk;
 • Oprecht geïnteresseerd is in wat het probleem is;
 • Met elkaar de problemen analyseert;
 • Verwachtingen in gedrag helder kan verwoorden (en waarom dit vanuit jouw visie belangrijk is);
 • Waardering kan tonen en benoemen wat goed gaat;
 • Een veilige omgeving en zekerheid binnen het team kan stimuleren (door consequent jouw visie te benoemen, en zowel positief als negatief gedrag te bespreken).


De tips nog even op een rijtje
Wees je bewust wat je wilt bereiken met het team. Beschrijf dit voor jezelf zo concreet mogelijk, met het gedrag wat erbij hoort.

 1. Ga de komende weken eens dagelijks na welke momenten jij het gewenste gedrag niet stimuleert.
 2. Bedenk waardoor je dit dan niet doet.
 3. Ga op zoek naar een andere manier om het gewenste gedrag wel te realiseren.
 4. Creëer ruimte voor echte informele ontmoetingen.
 5. Sta open voor initiatieven. Denk hierbij niet meteen ‘ja, maar…’
 6. Doe waar je goed in bent en focus op jouw kwaliteiten.
 7. Verwacht dat de ander ook op zijn eigen kwaliteiten focust.

Tot slot
Verandering  gaat niet van de een-op-andere dag. Geef zowel jezelf als de ander de tijd om dit te mogen leren. Gun elkaar de ondersteuning die je hierbij nodig hebt. Er zijn veel teams in ouderenzorg die ‘overleven’. Met deze kleine tips weet jij nu hoe het ook anders kan!

En vergeet niet
De rust in het team straalt uit naar cliënten. Ook zij voelen zich gehoord en ondersteund zoals dat hen past. Dat is toch echt waar je het voor doet: goede zorg met tevreden cliënten.

Puur Verbinding gelooft erin dat we samen de zorg aan ouderen kunnen verbeteren door van elkaar te leren. Is het voor jou tijd om met jouw team een duurzame verandering duurzame verandering neer te zetten? Of wil je sparren hoe jij met jouw team meer resultaat behaalt?

Neem gerust contact met mij op voor een gratis adviesgesprek.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.