In 3 stappen krachtiger samenwerken

Ik geloof dat zorgprofessionals die in een fijne flow kunnen werken een betere kwaliteit bieden,
en nog belangrijker meer voldoening in het werk ervaren! Deze krachtige samenwerking heeft een enorm effect op de cliënten die ondersteund worden. Ik tref veel managers die echt de regie aan de professionals in de zorg willen geven. Die geloven dat ieder op die manier meer plezier en ruimte in het werk kan ervaren. Toch hoor ik steeds wel een ding terug komen: De werkdruk is echt enorm. Hoe kunnen we met zijn allen uit dit systeem komen?

 

Ik, wij, samen

Volgens mij zit het antwoord hierop in een combinatie van oplossingen, waarbij de kracht zit in het gelijktijdig werken aan de oplossingen vanuit de elementen IK, WIJ en SAMEN. 
Omdat het vaak juist andersom zichtbaar is, begin ik de toelichting vanuit SAMEN.


1. SAMEN: Het systeem

SAMEN is het totaal van het team inclusief leidinggevende, behandelaren, vrijwilligers, mantelzorgers.
Welke factoren in het systeem zijn helpend en welke juist belemmerend?

 

Durf je echt naar het systeem te kijken? Pas het dan aan waar dit voor de professionals nodig is.
Dat kan spannend zijn, want het betekent wellicht iets over jouw eigen inzet of te maken keuzes. Maar als dat juist nodig is voor meer regie en flow in het team... Waarom zou je het dan niet doen?
Dus mijn tip is: investeer hier tijd en eventueel deskundigheid in!


  1. Breng de knelpunten in huidige werkprocessen systematisch in beeld. Dit doe je vanuit de gezamenlijke missie die je nastreeft.
  2. Herken en erken de sterke, helpende werkprocessen aan het gezamenlijke doel. Juist vanuit die kwaliteiten kun je samen groeien. Dus maak ook dit heel concreet: wat doen ze, in welke volgorde of op welke manier waardoor het zo goed helpt. Zoals bij de andere onderdelen is het ook hierbij van groot belang het gedrag zo concreet mogelijk te benoemen.
  3. Ga hierover in gesprek met de mensen die het vragen of nodig hebben. Luister naar hen en vraag zonder oordeel door. Mijn advies is wel om ook jouw twijfels en zorgen te delen op een manier waarop je samen kunt zoeken naar oplossingen. Jouw perspectief is immers ook van meerwaarde in het huidige systeem.

 


2. WIJ: Zorgprofessionals onderling in verbinding 

Hoe kan de onderlinge samenwerking in het element WIJ versterkt worden? Wat versterkt de gelijkwaardigheid, respectvolle houding en veiligheid die nodig is om te mogen leren en groeien?

De mate waarop een team zich verder ontwikkeld heeft, grotere veiligheid ervaart, maakt dat de vragen die naar jou komen anders zullen zijn. Hoe veiliger, hoe meer eigen regie genomen wordt. Zo wordt toegewerkt aan krachtige samenwerking!
NB: In teams onder extreme druk/ onderlinge onrust is dit regelmatig een perspectief waarin de nood dusdanig hoog is, dat er niet met afstand kan worden gekeken naar de oorzaak van het probleem.

  • Waar is deze oplossing voor nodig?
  • Wat is het probleem dat de ander ervaart?
  • Welke gevolgen zijn hiervan merkbaar, en voor wie?
  • Waardoor verwacht deze ander dat dit de beste oplossing is? 

Het lijkt soms extra werk om deze vragen te stellen (liefst in gesprek!), maar je zult merken dat het je veel oplevert. Niet alleen vind je de beste oplossing, maar je zoekt daadwerkelijk mee. Het vertrouwen wat je hiermee geeft naar de ander is van onschatbare waarde. Daarbij zal de oplossing meer een oplossing zijn die echt helpend is.


3. IK: Oprechte aandacht

IK: ieder heeft eigen ambities, waarden, behoeften. Door een juiste balans in deze zal ruimte voor groei ontstaan. Ieder mens groeit vanuit vertrouwen. Oprecht positieve aandacht voor wie je bent, heeft enorm veel effect op iemands veerkracht. En juist vanuit die veerkracht groeit de eigen regie bij zorgprofessionals!

 

Blijf je verdiepen in de complimenten die je oprecht te geven hebt aan ieder individu wat je treft. Soms merk ik dat de nood ook bij managers hoog gevoeld wordt. Natuurlijk is het van belang eventuele tegenslagen voor jezelf en de ander te erkennen. De last is zeker niet minder.
Maar jij moet het immers toch oplossen. Jij bent er voor de randvoorwaarden. Klopt, maar niet alleen!
Vergeet vooral niet in de verbinding met de collega te blijven benoemen wat je nu zo oprecht waardeert.

Mogelijk herken je deze kwaliteiten als voorbeeld:
Is het de inzet? Het doorzettingsvermogen? De wijze waarop er steeds naar een oplossing voor de cliënt gezocht wordt? Het feit dat de ander je steeds blijft opzoeken met dilemma’s en ideeën? De wijze waarop deze creatief en innovatief laat horen hoe zij/hij denkt?

Bewust – mogelijkheden – borgen

Ik merk dagelijks groei in de trajecten die ik begeleid. Door waardering te benoemen in het gedrag wat je ziet, en erkenning te geven voor dat wat je bij de ander merkt. Positiviteit stimuleert tot meer groei. Ook al hebben we als Nederlanders het idee dat we alleen kunnen leren van onze fouten. Laten we ons eens meer bewust zijn van onze kwaliteiten, en beginnen met deze zelf ook te waarderen.

Het belangrijkste effect van de aandacht voor positiviteit is de wijze waarop het ieders veerkracht versterkt. Met een sterke veerkracht ervaar je dat je werkdruk positief kunt beïnvloeden.

Op weg naar flow

Ik wens je veel succes en plezier met de implementatie van deze stappen om zo het werkplezier te vergroten. In de aandacht voor deze stappen is het wenselijk om gelijktijdig aan alle 3 aandacht te geven. Je verandert het systeem, waardoor duurzame positieve flow ontstaat.

Puur Verbinding levert in een half jaar tijd (het traject 'Toekomstgericht Zorgen') een krachtige samenwerking in een positieve flow. Vanuit eigen regie zorgen professionals voor duurzame verbetering in kwaliteit van ouderenzorg.

Wil je meer weten hierover, neem dan gerust contact op met Bernadette.

Mocht je interesse hebben in begeleiding bij dit traject, zorg dan dat we elkaar voor midden Maart spreken. In verband met de effecten op duurzame inzetbaarheid van jouw zorgprofessionals kun je subsidie aanvragen. De aanvraag voor deze subsidie moet voor 11 april binnen zijn!

 

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.