6 tips hoe je de eigen regie vergroot

Informatie niet delen is hetzelfde als een keuze nemen voor een ander.
Afgelopen week heb ik zelf weer mogen ervaren hoe het is als een keuze voor je gemaakt wordt. "Ja maar, we weten dat er dan hoge kosten bij jullie zouden komen. Daarom hebben we dit niet gedeeld."

 

Geen mogelijkheden

Een onderwerp waar ik veel zorgaanbieders ook mee hoor stoeien. Er wordt niet gerealiseerd dat het niet delen van signalen eigenlijk hetzelfde is als de keuze niet geven aan de eigenaar van het dilemma. Daar waar binnen de eigen organisatie of binnen het eigen zorgzwaartepakket geen mogelijkheden worden gezien, kan nog steeds wel een keuze zijn. Het kan zijn dat iemand er extra voor moet betalen. Het kan zijn dat een familielid of iemand uit het eigen netwerk steun kan bieden. Wat het ook is; de keuze mag door de persoon zelf gemaakt worden.

Lastig zonder oplossing

Maar wat maakt het nou lastig om die signalen en risico’s te delen die je als professional ziet? Wat zorgt er nou voor dat als er geen oplossing is, de keuze ook al genomen wordt om het niet te delen? Het wordt vast ingevuld ‘dan is er toch niets aan te veranderen’ of ‘de kosten zijn toch te hoog om er iets aan te doen’.

Toen ik afgelopen week benoemde dat ik deze keuze graag eerder had willen maken, werd mij vooral het volgende aangegeven. Het hield ze tegen om dit te delen, omdat er vanuit hen geen oplossing was. Ik snap dit oprecht. Ik waardeer de overwegingen. En toch.. laat in toekomst alsjeblieft iemand zelf de keuzes maken wat zij over hebben om het probleem op te lossen. Als het al op te lossen is. Want ook als het niet op te lossen is, dan wil ik wel weten dat professionals zien dat er mogelijk een probleem is. Een probleem, waarvan ik mag inschatten hoe groot ik dit als probleem ervaar. Een probleem, waarvan ik de keuze mag maken om het op te lossen.

 

Minder belangrijk

Doordat er geen oplossing gezien wordt, heerst vaker het gevoel dat het minder belangrijk is om te delen. We zijn als mens nou eenmaal in basis gericht op problemen op te lossen. Ik hoor het ook wel eens terug bij managers die zelf de oplossing nog niet hebben, maar wel al de nood voelen en kennen voor verandering. Ook dan is volgens mij het belangrijk de nood te delen. Jazeker, je hebt een rol in het vinden van de oplossing. Maar ook voor managers geldt.. soms zijn oplossingen dichterbij dan je denkt.  Alleen al door het probleem samen te bespreken en te onderzoeken hoe ieder er tegen aan kijkt. 

 

Deze tips speciaal voor jou

  • Verzamel de feiten die jij als een risico ziet. (het is immers jouw vak om de risico’s te signaleren)
  • Deel deze met betrokken cliënt en diens 1e (Vertel wat je ziet, waarom je hierover risico’s herkent en wat het risico voor deze persoon zou zijn)
  • Benoem dat je op dit moment geen oplossingen hiervoor hebt, of wat de mogelijkheden zijn die jij buiten de eigen organisatie of buiten het bestaande pakket ziet.
  • En respecteer de keuze van de ander in wat hiermee te doen.
  • Als het voor jou als professional (vanuit jouw deskundigheid) belangrijk is, leg zowel de risico’s als de gemaakte keuze van de ander dan vast in het dossier.
  • Maar nog belangrijker, vertrouw de ander erop dat deze vanuit alle beste kennis en inzichten zijn eigen leven, met eigen risico’s kan leven.

Uiteindelijk is dat volgens mij de primaire taak waarin we in de zorg de ander bij kunnen staan; op zodanige manier dat deze zijn/haar eigen leven kan leven, met alle tegenslagen EN kansen die daarbij komen. Ik zou echt willen pleiten naar het delen van de dilemma's/ risico's, ook al heb je nog niet een oplossing. De verbinding om samen een oplossing te zoeken, of om gericht bepaalde risico's te accepteren, geeft niet alleen mooie inzichten maar ook oprechte gelijkwaardigheid van mens tot mens. 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.