Toekomstgericht Zorgen  

Exclusieve coaching | 6 Maanden | Teamtraject

 

De complexiteit van de zorg stijgt. Iedere bewoner heeft naast een indrukwekkend levensverhaal een diversiteit aan fysieke en mentale klachten. Het mantelzorgnetwerk wordt kleiner en kritischer. Daarbij ervaren de zorgprofessionals tijdsdruk, waardoor zij niet de aandacht kunnen geven waar het hoort.

 

Als manager heb je diverse acties ondernomen, om je team hierbij te ondersteunen. Je ziet van alles wat niet helpend is, en tegelijk zie je ook dat de zorgprofessionals de problemen niet meer zelf oplossen. Er wordt geklaagd, maar ligt de juiste oplossing nu echt alleen bij jou? Meer personeel lijkt het eerste antwoord, maar jij gelooft hier niet in?

 

Deze exclusieve coaching biedt een totaalpakket aan ondersteuning. Het doel hiervan is dat na een tijdelijke periode het team zelf weer de regie pakt en vast weet te houden. Zo regel je een duurzame verbetering vanuit eigen invloed, en betere samenwerking binnen en buiten het team. We doorbreken oude patronen en genieten van nieuwe patronen.

 

Waaruit bestaat deze exclusieve coaching?

Exclusieve coaching combineert aandacht voor zorgprofessionals door:

 • Teamontwikkeling
 • Training in communicatieve vaardigheden
 • Coaching on the job in communicatie, methodisch werken, optimaal benutten kwaliteiten
 • Individuele coaching
 • Mogelijk herstructureren (in nauwe samenwerking met team en management)

In 3 fases van 2 maanden wordt gecoacht vanuit de praktijk, dichtbij de zorgverlening.

 

 1. Bewustwording:
  Intensief ervaren van kwaliteiten en knelpunten, zowel individueel als in het team, vanuit het directe zorgproces gedurende de dag. In beeld brengen van de knelpunten en tijd die aan andere zaken besteed kan worden. Wat willen jullie als zorgprofessionals de aandacht geven?
  Teamkwaliteiten komen zichtbaarder in beeld, waardoor het team deze beter kan benutten.
 2. Creatie: 
  Samen met een afvaardiging van het team (aandachtsvelders of andere kartrekkers) kijken we naar verbetering van de huidige structuren en taakverdeling. Dit doen we op een manier waarbij continu verbeteren methodisch wordt ingezet. Zo is de kans op een succesvolle blijvende verandering het grootst, met de meeste meerwaarde voor de cliënt.
 3. Borging:
  Met het team, aandachtsvelders en in samenwerking met behandelaren en anderen in het netwerk, staan we uitgebreid stil bij de borging van het continu verbeteren ten behoeve van de cliënt.

 

Wat bereik je hiermee?

Na afronding van het traject merk je:

 1. Cliënten ervaren verbetering van de eigen waarde in het leven met hierbij passende ondersteuning.
 2. Een team dat mogelijkheden blijft zien en uitdagingen met frisse moed samen weet op te pakken.
 3. Een team dat elkaar stimuleert de echte oorzaak op te pakken, in plaats van de ‘snelle pleisters op de wonden’.
 4. Het team stelt vanuit eigen invloed gerichte hulpvragen op basis van de signalen die zij voelen en ervaren.
 5. Het team weet de eigen kwaliteiten te benutten als ‘spin in het web’,  en blijft continu bewust van de wensen en mogelijkheden van de doelgroep.
 6. Er is vernieuwd inzicht in de belangen en verwachtingen van andere betrokkenen.

Voor specifieke doelen per fase maken we samen gerichte afspraken.

 

Bonussen

 • Persoonlijke praktijkgerichte adviezen voor jou als manager of voor de coördinerend verpleegkundige op basis van je vraag.
 • Praktische hand-outs voor de betrokkenen met handvatten voor de praktijk.
 • Oefeningen om te blijven ervaren hoe het anders kan.
 • Individuele coaching van 3-5 sessies voor maximaal 4 medewerkers. 
 • Concrete persoonlijke handvatten voor iedere deelnemer.
 • Meetbare verandering van de teamsamenwerking en deskundigheid.
 • Eindadvies om mogelijke uitdagingen in toekomst te voorzien.
 • Mogelijkheid tot telefonisch advies gedurende het traject voor iedere betrokkene.

 

Garanties

 • Een significante stijging in benutten van ieders kwaliteiten binnen het team.
 • Een significante stijging in beleving van invloed vanuit de eigen deskundigheid.

Dit blijkt uit metingen die we voor, tijdens en na afronding van het traject doen.
En het belangrijkste...

 • Gegarandeerd energie bij je teamleden om samen voor verbetering te gaan!

 

Investering

Je gunt medewerkers de tijd om te kunnen innoveren door overleg bij te wonen.
Je werkt mee om met je team naar de echte oplossingen te zoeken en spant je hiervoor in.
De kosten voor dit intensieve traject worden je graag persoonlijk toegelicht.

Het verpleegkundige ‘zorghart’ van PUUR VERBINDING klopt voor de ouderenzorg, het teamcoach ‘hart’ voor de zorgprofessional en het systeem waarin zij/hij zich bevindt. Met in onze ‘managementgedachten’ onderzoeken we de mogelijkheden binnen de inhoudelijke en financiële kaders.


Uniek en exclusief traject

 • Meetbare resultaatgerichtheid.
 • Aanwezigheid in de praktijk, directe herkenning van de uitdagende situaties en coaching hoe deze in dat moment anders op te pakken.
 • De zorgprofessional is herkenbaar als flexibel, creatief met groot aanpassingsvermogen aan de ander. Hierdoor is het een extra uitdaging om dat wat geleerd wordt in scholing of overleg in praktijk te brengen. Door de exclusieve coaching wordt in de eigen situatie bruikbaar gemaakt wat zij zelf willen veranderen.
 • Tijdelijke intensieve begeleiding met aandacht voor zelfstandige borging, waardoor ook in toekomst al het geld naar de zorgprofessional kan.
 • Combinatie met individuele coaching van teamleden die een belangrijke rol spelen om de patronen van het team te veranderen. Dit wordt natuurlijk alleen ingezet wanneer zowel manager als zorgprofessional dit willen.
 • Gedurende het traject worden persoonlijke en professionele handvatten meegegeven aan de zorgprofessional.

Zo krijgt deze de aandacht waar het hoort en kan de zorgprofessional de aandacht geven waar het hoort.Is uw cliënt en zorgprofessional deze aandacht waard?